Borova kora

Organski malč je produkt prerade prirodni mateirjala organskog porekla. Kora drveta, komadi drveta(drveni čips) i iglice četinara su glavne komponente ovog proizvoda.
-Kora četinara se koristi za kontrolu korova.Veliki udeo plutanih materija sprečava jača temperaturna kolebanja u rizosferi gajenih biljaka.
Zahvaljujući prisustvu eteričnih ulja njena je trajnost veća nego ostalih tipova malča. Idealna je za zastiranje ravnijih površina na kojima postiže pun dekorativni efekat
-Drveni čips sadrži rezano drvo i komade kore. Sloj od 5 do 7 cm drvenog čipsa čini nepremostivu prepreku za pojavu korova. Manji komadi čipsa se lako razgrađuju poboljšavajući plodnost zemljišta.Da bi efekat bio potpun idealna je prihrana malčirane površine azotnim đubrivima.
U ponudi su vreće od 5L i 50L