Proizvodi

Borova kora

Organski malč je produkt prerade prirodni mateirjala organskog porekla. Kora drveta, komadi drveta(drveni čips) i iglice četinara su glavne komponente ovog proizvoda. -Kora četinara se koristi za kontrolu korova.Veliki udeo plutanih materija sprečava jača temperaturna kolebanja u rizosferi gajenih biljaka.

Bojeni malč

Bojeni organski malčevi predstavljaju novu kategoriju, bojeni komadi drveta pored estetskog imaju i praktični učinak. Biorazgradivost i jednostavnost postavljanja čine ovaj malč nezaobilaznim delom svih uređenih površina. Crveni malč se koristi za uređenje dečijih igrališta trim, staza kao i za pejzažno planiranje.