Postavljanje malča

Često se dešava da nam postavljate pitanja: kako se postavlja malč i šta je potrebno uraditi pre samog malčiranja?

Priprema zemljišta za postavljanje malča je vrlo jednostavna. Pre malčiranja , potrebno je detaljno očistiti zemljište od korova, nakon toga zemljište se posipa malčom. Debljina malč-pokrivača treba da bude minimum 7cm , jer tako sprečava sunčevu svetlost da dopre do zemljišta ,pa samim tim i mogućnost rasta korova. Ukoliko se malč postavlja oko biljaka ,potrebno je da između stabla biljke i samog malča napravite razmak od 5cm, da bi se sprecilo gomilanje vlage u korenovom delu.

Malčiranje je najmanje naporan način da zemljište oslobodite korova, budući da uništava samo seme korova ispod malča. Treba napomenuti ,da se malčiranjem ne uništavaju hranljivi sastojci zemljišta, već malč ,koji je i sam bogat vitaminom C ,obogaćuje kvalitet zemljišta hranljivim sastojcima.